ΜΈΤΡΗΣΗ ΧΡΌΝΟΥ ΣΕ ΕΎΡΟΣ (TIR) ​​ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΉΤΗ - ΔΙΑΒΉΤΗ ΟΡΥΧΕΊΟ

Time in Range (TIR): Νέο χρυσό πρότυπο για τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα του διαβήτη;Επιλογή Συντάκτη
Στοματικός έλεγχος των γεννήσεων και αύξηση βάρους: Τι πρέπει να γνωρίζετε
Στοματικός έλεγχος των γεννήσεων και αύξηση βάρους: Τι πρέπει να γνωρίζετε
Το πώς ο χρόνος γλυκόζης στο εύρος (TIR) ​​γίνεται γρήγορα πιο σημαντικός από το κλασικό μέτρο A1C για τα αποτελέσματα του διαβήτη.